Dobrodošli na

Ljudski univerzi Lendava

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava (Uradni list R Slovenije št. 92/98), prvi vpis v sodni register pa je zabeležen 22.12.1959, in sicer je bil zavod za izobraževanje odraslih in mladine takrat vpisan vanj kot Delavska univerza Lendava. V 60-letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju UE Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih kot neformalnih znanj.

Ljudska univerza Lendava je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi občanom možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in starejši, v tretjem življenjskem obdobju.

 

Naša dejavnost zajema bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev.

Svojo strokovnost in kakovost že vrsto let potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja.

Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

Zaposleni

Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

email: rahela.hojnik@lulendava.si

Marta Đorđević

poslovna sekretarka

email: tajnistvo@lulendava.si

Sonja Feher

organizatorka izobraževanj odraslih

email: sonja.f@lulendava.si

Nataša Horvat

strokovna sodelavka -

romska aktivatorka

email: natasa.h@lulendava.si

Dragica Smej

strokovni sodelavec

email: dragica.s@lulendava.si

Sven Sarjaš

strokovni sodelavec

email: sven.sarjas@lulendava.si

  • White Instagram Icon

Kontakt

Naslov

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava