FORMALNO IZOBRAŽEVANJE

Formalno izobraževanje je namerna, sistematična, institucionalizirana, vnaprej načrtovana izobraževalna aktivnost.

Formalno izobraževanje je namerna, sistematična, institucionalizirana, vnaprej načrtovana izobraževalna aktivnost. Njegovo trajanje je vnaprej določeno in ima hierarhično strukturo. Izvajajo ga vzgojno-izobraževalni zavodi, ki  programe morajo vpisati v razvid na MIZŠ. Po njegovem uspešnem zaključku udeleženec prejme javno veljavno listino (spričevalo). S programi formalnega izobraževanja vam omogočamo pridobitev osnovnošolske (dokončanje osnovne šole) ali srednješolske izobrazbe.

  • White Instagram Icon

Kontakt

Naslov

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava